Standardet

  • Që të ofrohet siguri maksimale  çdo makinë kontrollohet nga stafi jone i inxhinierve para çdo pritje klienti.
  • Që pastertia e makines të jëtë maksimale, makinat lahen një ore përpara pritjes të klientit.
  • Ne mbërrijmë në vendin e kërkuar nga ju 15 minuta më herët nga ora e rezervimit tuaj.
  • Shoferi do tu ndihmojë me bagazhet dhe hapjen e dyerve
  • Shoferi ështe I mirë informuar per vendin ku ju do te shkoni dhe nuk do ju kërkoje asnje informacion  shtesë per destinacionin tuaj.
  • Shoferët tanë janë anglisht, italisht dhe greqisht foles.
  • Komunikimi I shoferit me klientin behet vetëm ateherë kur është vërtetë e nevojshme dhe në konfidencialitet maksimal.
  • Ne ofrojmë standarte ndërkombetare të shërbimit pasi stafi jonë ështe I certifikuar për këtë lloj shërbimi.  Por ne nuk mjaftohemi vetëm me kaq. Stafi jone kryen vazhdimisht trajnime dhe testime ne lidhje me standartin e sherbimit.